bibliografia

stan z 05.2024
teksty w wolnym dostępie są podlinkowane - jeśli coś pominąłem, proszę o sygnał
(uwaga: w zakresie tekstów publicystycznych bibliografia może być niekompletna) 

książki naukowe

 • Communicatio idiomatum, lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive, Roma 2004, ss. 318.
  recenzje i omówienia: P. PUCA, w: L’Osservatore Romano 18.07.2004, s. 4; R. SALA, w: Estudio Augustiniano 40,1(2005), s. 190; E. ORTEGA, w: Archivio Teologico Granadino 68 (2005), s. 363-364); K. GÓŹDŹ, w: Roczniki Teologiczne. 52,2 (2005), s. 264-266; w: Nouvelle revue theologique 128,3 (2006), s. 508; P. MCCOSKER, w: Modern Theology 23,2 (2007), s. 298-301.
  podgląd tekstu książki: http://books.google.pl/books?id=mnVo7aNGvgEC&output=html (Google Books Search) więcej =>
 • L’esperienza mistica come locus theologicus, Lugano 2005 (seria: Teologia e spiritualità, t. 1), ss. 138. więcej =>
 • Traktat o Jezusie Chrystusie, w: Dogmatyka, t. 1, red. E. ADAMIAK, A. CZAJA, J. MAJEWSKI, Warszawa 2005, s. 235-499 (ss. 264, całość t. 1 – ss. 504); książka nagrodzona nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2.10.2006);
  recenzje i omówienia: H. SEWERYNIAK, Muszla i morze, czyli nowa „Dogmatyka”, w: Książki w Tygodniku (dodatek do Tygodnika Powszechnego) nr 17 (23.04.2006), s. 1.3-4; D. MRUGALSKI, Dogmatyka poszukująca, w: Więź 572(6/2006), s. 141-145; M. BLAZA, Zakochać się w dogmatach, w: Przegląd Powszechny 1017 (5/2006); J. KEMPA, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006), s. 455-458. więcej =>
 • Jesus Christ – person and offices – bibliography 2001-2002; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2001-2002; Gesù Cristo – persona e opera – bibliografia 2001-2002, Katowice 2006 (seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 30), ss. 217. 
 • [red.] Studia Piekarskie 2 (2006), ss. 148.
 • Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii, [Więź] Warszawa 2007, ss. 174. więcej =>
 • [red.] Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich i Urzędu Nauczycielskiego, [KSJ] Katowice 2007, ss. 120. więcej =>
 • Jesus Christ – person and offices – bibliography 2003-2004; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003-2004; Gesù Cristo – persona e opera – bibliografia 2003-2004, Katowice 2008 (seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 44), ss. 284.
 • [współred.] Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, red. A. REGINEK, G. STRZELCZYK, A. ŻĄDŁO, Katowice 2009, ss. 593.
 • Jesus Christ – person and offices – bibliography 2005-2006; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2005-2006; Gesù Cristo – persona e opera – bibliografia 2005-2006, Katowice 2010 (seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 58), ss. 299.

książki popularnonaukowe

 • Niebo dla średnio zaawansowanych, Znak, Kraków 2013, ss. 253. więcej =>
 • Kościół a charyzmaty. Teoria, praktyka, kontrowersje, Emmanuel, Katowice 2013, ss. 91. więcej =>
 • Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 125. więcej =>
 • Jerzy Vetulani, Grzegorz Strzelczyk, Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu, ZNAK, Kraków 2016, ss. 225. więcej =>
 • Po co Kościół?, WIĘŹ, Warszawa 2018 [Biblioteka Więzi, t. 342], ss. 110. więcej =>
 • Grzegorz Strzelczyk, Aneta Kuberska-Bębas, Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy o chrześcijaństwie, WAM, Kraków 2018, ss. 379. więcej =>
 • Kościół - niełatwa miłość, WAM, Kraków 2019, ss. 157. więcej =>
 • Ćwiczenia ze szczęścia, Znak, Kraków 2020, ss. 250. więcej =>
 • (Nie)dostępność Boga: rekolekcje o modlitwie, WAM, Kraków 2021, ss. 118. więcej =>
 • Felietony zza hołdy, W drodze, Poznań 2021, ss. 288. więcej =>
 • Ćwiczenia z odwagi. Wędrując przez nasze lęki, Znak, Kraków 2022, ss. 222. więcej =>
 • Krótki przewodnik po duchowości wspólnoty, WAM, Kraków 2023, ss. 174. więcej =>
 • Szósty zmysł codzienności. Klucz do lepszego życia, WAM, Kraków 2024, ss. 240. więcej =>
 • Ćwiczenia z radości, Znak, Kraków 2024, ss. 240. więcej =>
 • Inne:
 • [współred.] Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016, ss. 185. więcej =>
 • [red.] Świadomość, zapobieganie, reagowanie : zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej, Jan Kopiec, Wiktor Skworc, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019, ss. 87. więcej =>

artykuły naukowe


hasła w encyklopediach, leksykonach etc.

 • Pośrednictwo zbawcze Chrystusa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2012, k. 90-91.
 • Reguła wiary, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2012, k. 1327-1328.
 • Teandryzm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2013, k. 565-566.
 • Teologumen, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2013, k. 689-690.
 • Wola. B. Wola Jezusa Chrystusa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2014, k. 872-873.
 • Zmartwychwstanie, zmartwychwstanie ciał. II. W teologii. B. Ujęcie systematycznie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. E. GIGLEWICZ, Lublin 2014, k. 1446-1448.

komunikaty, szkice, przyczynki

 • Problemy teologicznej interpretacji współczesnych zjawisk charyzmatycznych, w: Initium 27 (1994/95), 49-56.
 • Zagadnienie charyzmatów w nauce Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Initium 28 (1995/96), 67-80.
 • Objawienie: Trójjedyny, który darowuje samego siebie, w: Initium 29(1996/97), 55-62.
 • Posługiwanie apostolskie. Komentarz do czwartego rozdziału 1 Tm, w: Initium 30(1997/98), 73-91.
 • Communicatio idiomatum i chrystologia Nowego Testamentu. Kilka uwag metodologicznych, w: DULOS 2(2002), PS 3.
 • Hermeneutyka Beauchampa a interpretacja dogmatu chrystologicznego, w: DULOS 2(2002), PS 2.
 • Model chrystologiczny Cyryla Aleksandryjskiego. Hipoteza, w: DULOS 5(2003), PS 1.
 • La dottrina eucaristica del Concilio di Trento, w: L’Osservatore Romano (wersja watykańska) 18.02.2005, s. 5.
 • Chrześcijaństwo dialogiczne czy pluralistyczne?, w: Więź 569 (2006), s. 65-71.
 • Chrystus wzorem dla starców?, w: Pastores 37 (2007), s. 16-22.
 • Jezus w drodze do mnie, w: Pastores 38 (2008), s. 135-143.
 • Pytanie o Boga, w: Obecni 18 (2008), s. 7-14.
 • Nie ma już kobiety ani mężczyzny?, w: Więź 1-2 [603-604] (2009), s. 44-52.
 • Jezus historyczny w perspektywie dogmatycznej, w: Znak 647 (2009), s. 72-80.
 • Digitalizacja i publikacja elektroniczna „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009), s. 22-26.
 • Wierzyć „pomimo” Kościoła, w: Więź 10[624] (2010), s. 71-79.
 • Droga wiary Jezusa, w: Pastores 49 (2010), s.17-24.
 • Prezbiter: tożsamość relacyjna, w: Nas wezwał. Zamyślenia i refleksje o kapłaństwie, red. Z. Ryzner, Katowice 2010, s. 74-81.
 • Szczęście Jezusa, w: Pastores 52 (2011), s. 15-21.
 • Kierunki prac nad Ratio studiorum, w: Formacja intelektualna w świetle debaty nad Ratio studiorum, Kraków (UNUM) 2012, s. 39-47.
 • Kościół sakramentalnie otwarty, w: Więź 10[648] (2012), s. 21-30.
 • Kościelne sny o potędze, w: Więź 3 [653] (2013), s. 9-16.
 • Powołani do rozeznawania, w: Pastores 63 (2014), s. 32-40.
 • Czy opłaca się ewangelizować? W trosce o nowy klimat teologiczny, w: Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu, Kraków 2014, s. 61-68.
 • Po co zbawienie? Po co Kościół?, w: Wielkie tematy teologii, red. Z. NOSOWSKI, Warszawa 2015, s. 13-27 = w: Więź 1[659](2015), s. 154-163.
 • Synod diecezjalny: (nie)skuteczne narzędzie reformy Kościoła, w: Ecclesia semper reformanda?, red. W. WĘGRZYNIAK i inni, Kraków 2015, s. 9-16.
 • Trójca czy wcielenie – jaki wzór dla ludzkiej miłości?, w: Miłość i pieniądze. IV Ogólnopolski Kongres Małżeństw, red. R. Tomaszczuk, Świdnica 2015, s. 63-73.
 • Kłopoty z teologią narodu, w: Więź 1[663](2016), s. 34-43.
 • Objawienie, w: Życie Duchowe 97 (2019), s. 21-28.
 • Wolny Jezus, w: Pastores 84 (2019,3), s. 29-37.
 • Objawienie, w: Życie Duchowe 97 (2019), s. 21-28.
 • Cztery poziomy zgorszenia : teologiczne konsekwencje wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, Więź 4 (2021), s. 129-139.
 • Synodalność : musisz iść przez to, czym nie jesteś, Więź 3 (2021), s. 75-84.
 • Na obraz Boży? Kilka uwag o związku „selfie” z teologią trynitarną, w: Homo Dei 2 (2020), s. 9-16.
 • Diakonat stały - początek długiej drogi, w: Pastores 95,2 (2022), s. 146-153.
 • (z P. STUDNICKIM) Saint Joseph’s Foundation of the Polish Bishops’ Conference, w: The Person and the Challenges 12,1 (2022), s. 313-322.
 • Uwagi o zadaniach i możliwościach teologii, w: Homo Dei 1 (2022), s. 11-18.
 • Nie może być tak, jak było. Po pierwszej sesji synodu o synodalności, Więź (portal) https://wiez.pl/2023/11/20/nie-moze-byc-tak-jak-bylo-po-pierwszej-sesji-synodu-o-synodalnosci/
 • Świeccy: uwagi o współpracy, Pastores 102 (2024,1), s. 128-136.

recenzje i omówienia

 • Zdzisław KIJAS, Niebo. Dom Ojca, Kraków 2001, w: Warszawskie Studia Teologiczne 15 (2002), s. 253-255.
 • Tajemnica Soborów. K. SCHATZ, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002; Dokumenty Soborów Powszechnych, Kraków 2002, w: Więź 543 (2003,4), s. 152-155.
 • Bernard SESBOÜE, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon, Desclée, Paris 2000, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004), s. 185-187.
 • Hubertus DROBNER, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel una persona, Leiden 1986, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004), s. 188-191.
 • La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré, Paris 2002, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1(2004), s. 187-188.
 • Richard CROSS, The Methaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns Scotus, Oxford 2002, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005), s. 248-250.
 • Joseph DORÉ, Bernard LAURENT, Joseph SCHMITT, Christologie, Paris 2003, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005), s. 252-253.
 • Gerald O’COLLINS, Incarnation, London-New York 2002, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005), s. 250-252.
 • Giorgio MASCHIO, La figura di Cristo nel Commento al Salmo 118 di Ambrogio di Milano, , w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38[specjalny] (2005), s. 231-232.
 • Giovanni IAMMARRONE, Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo. L’apporto della visione francescana, Padova 2004, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38[specjalny] (2005), s. 232-233.
 • The Incarnation. An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God, ed. S. T. DAVIS, D. KENDALL, G. O’COLLINS, Oxford 20042, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38[specjalny] (2005), s. 233-236.
 • Jean-Louis SOULETIE, Les grands chantiers de la christologie, Paris 2005, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006), s. 198-200.
 • Jérôme ALEXANDRE, Le Christ de Tertullien, Paris 2003, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006), s. 200-201.
 • Emmanuel DURAND, La périchorèse des personnes divines. Immanence mutuelle. Réciprocité et communion, Paris 2005, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006), s. 201-203.
 • Larry W. HURTADO, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006), s. 458-460.
 • Larry W. HURTADO, How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006), s. 461-462.
 • James D. G. Dunn, A New Perspective on Jesus. What the Quest for the Historical Jesus Missed, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006), s. 462-463.
 • Nicolò MADONIA, Cristo sempre vivo nello Spirito. Per una cristologia pneu¬matologica, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006), s. 464-466.
 • Joseph RATZINGER/BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, w: Więź 8-9 (2007), s. 130-133.
 • Adolphe GESCHÉ, Chrystus, Poznań 2005, w: Więź 11-12 (2007), s. 143-147.
 • Paul L. GAVRILUK, The Suffering of the Impassibile God. The Dialectics of Patristic Thought, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008), s. 226-227.
 • Marilyn MCCORD ADAMS, Christ and Horrors. The Coherence of Christology, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008), s. 227-228.
 • Gerald O’COLLINS, Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008), s. 229-230.
 • Kevin MADIGAN, The Passions of Christ in High-Medieval Thought. An Essay on Christological Development, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009), s. 238-239.
 • Alberto COZZI, Conoscere Gesù nella fede. Una cristologia, w: Teologia w Polsce 3,2 (2009), s. 393-396.
 • Oliver CRISP, Divinity and Humanity. The Incarnation Reconsiered, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 187-188.
 • F. LeRon SHULTS, Christology and Science, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 189-190.
 • Bóg rozdający siebie (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2), w: Pastores 53 (2011), s. 57-63.
 • Kasper rozczaruje radykałów (W. Kasper, Kościół katolicki. Istota – rzeczywistość – posłannictwo, Kraków 2014), w: Tygodnik Powszechny 1-2 (2015), s. 33-34.
 • Recenzja rozmów Tomasza Terlikowskiego z ks. Piotrem Glasem: Dzisiaj trzeba wybrać i Dekalog, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (2019,1), s. 187-214.

wstępy, zakończenia, prace redakcyjne etc.

 • Wprowadzenie, w: Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich i Urzędu Nauczycielskiego, red. G. STRZELCZYK, [KSJ] Katowice 2007, s. 7-8.
 • Zakończenie, w: Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich i Urzędu Nauczycielskiego, red. G. STRZELCZYK, [KSJ] Katowice 2007, s. 125-126.
 • Prace redakcyjne:
 • Teologia w Polsce (półrocznik Towarzystwa Teologów Dogmatyków) – redaktor prowadzący (2007-2011).
 • Verbum Vitae (półrocznik biblijno-teologiczny) – członek redakcji od 2010.
 • Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne – redaktor tematyczny 2012-.

czynny udział w konferencjach naukowych

 • 28.10.2004, konferencja: Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych (Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ, Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej) - udział w dyskusji panelowej Czy misje w Europie?;
 • 25-26.11.2004 r., studencka międzywydziałowa sesja naukowa (WTL UŚ) Teologia na nowe tysiąclecie. Między barbarzyństwem a nadzieją, referat: Doświadczenie wiary jako integralny element metody teologicznej;
 • 5-6.04.2006 międzynarodowa konferencja naukowa Etyka – Teologia – Antropologia. Dziedzictwo tradycji a dylematy współczesnego humanizmu, zorganizowana przez Koło Naukowe Filozofów i Zakład Etyki Wydziału Nauk Społecznych UŚ, referat: Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii.
 • 19.05.2006 XV Sympozjum Piekarskie Caritas w globalnej wiosce, referat: Teologiczne aspekty encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est”.
 • 22.11.2006, konferencja naukowa „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ; organizacja merytoryczna konferencji.
 • 25.11.2006, sympozjum Teologia: sens i nowe wyzwania zorganizowana przez WMSD w Warszawie, referat: Teologia a nowe technologie.
 • 26-28.03.2008, konferencja naukowa Między Bogami a ludźmi. Czym jest religia i dokąd zmierza? zorganizowana przez Koło Naukowe Filozofów UŚ oraz Uczelniane Koło Miłośników Myśli C.G. Junga „Mandala”; referat: Doświadczenie chrześcijańskiej albo historia kilku aporii.
 • 21.04.2008, sympozjum Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w kontekście cywilizacji życia zorganizowane przez Sekcję Teologii Fundamentalnej UKSW w Warszawie, referat: Od zmartwychwstania do zmartwychwstania. O perspektywach rezurekcyjnie zorientowanej dogmatyki.
 • 30.04. 2008, sympozjum Człowiek w poszukiwaniu sensu – Trzecie Dni Jungowskie (Uniwersytet Śląski, Katowice), referat: Czy przygodne wydarzenie z przeszłości może być uniwersalnie sensorodne? Wokół chrześcijańskich interpretacji śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 • 16.05.2008, sesja naukowa z okazji 40. rocznicy powstania Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych (WTL UŚ, Katowice); Prezentacja digitalizacji „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”.
 • 16.10.2008, sympozjum Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ, Katowice), referat: Zmartwychwstanie Chrystusa w encyklikach Jana Pawła II „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Dominum et vivificantem”.
 • 9.03.2009, XLI Tydzień Eklezjologiczny KUL: I rozbiło namiot między nami. O Bogu bliskim człowiekowi, referat: Myślał ludzkim umysłem, kochał ludzkim sercem (KDK 22) – Chrystologia Vaticanum II.
 • 30.05.2009, XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie), prowadzenie dyskusji panelowej
 • 24-27.09.2009, Brenna – IX Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych (Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ) – Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością do I Komunii św., referat: Eucharystia jako komunikacja życia. Między teologią a symboliką celebracji.
 • 12-14.11.2009, Płock, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, Idąc w stronę światła. Wiara i nauka o nieśmiertelności, referat: Wierzę w ciała zmartwychwstanie – zapomniana prawda wiary?
 • 12.10.2010, Katowice, Międzynarodowa konferencja naukowa Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ; organizacja merytoryczna konferencji.
 • 2.06.2011, Kraków, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, konferencja Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, referat: Teologie celibatu i sakramentu święceń. Możliwe punkty konwergencji.
 • 8.03.2012 Kraków, Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego UPJPII, konferencja Królestwo Boże a Kościół, udział w dyskusji panelowej (wypowiedzi opublikowane w: Królestwo Boże a Kościół, red. M. CHOJNACKI, J. MORAWA, A.A. NAPIÓRKOWSKI, Kraków 2012, s. 166.167.170.172.175).
 • 2.06.2012, Kraków, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, konferencja Czy Bóg cierpi? Dysputy dominikańsko-jezuickie, referat: Ludzkie cierpienie Boga: antropomorfizm przekroczony?
 • 10.11.2012, Londyn, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, sympozjum 50-lecie Soboru Watykańskiego II¸ referat: Główne intuicje Vaticanum II – spojrzenie u progu Roku Wiary.
 • 15-16.11.2012, Katowice, Katedra Literatury Porównawczej UŚ, konferencja: Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka, referat: Relacyjność:(nie)chciane dziedzictwo chrześcijańskiego doświadczenia?
 • 29.11.2012, Paradyż, Wyższe Seminarium Duchowne, międzynarodowe sympozjum Sobór Watykański II dziś: jego recepcja, jego wyzwania, referat: Recepcja Soboru Watykańskiego II w Polsce i wyzwania dzisiaj przed nami stojące.
 • 18.04.2013, Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, konferencja Świadomość Jezusa, referat: Co jest problemem: świadomość Jezusa, czy luka w antropologii?
 • 16-18.09.2013, Świdnica, Międzynarodowa konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków Duch Kościoła – Kościół Ducha, referat: Synodalność: epifania Ducha.
 • 16.10.2013, Opole, Katedra Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Konferencja naukowa na zakończenie Roku Wiary, referat: Wokół pytania o stan wiary.
 • 8.05.2014, Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, konferencja naukowa Czy potrzebujemy jeszcze zbawienia i Zbawiciela?, referat Ponowoczesne kłopoty ze zbawieniem.
 • 16.05.2014, Katowice, Hospicjum Cordis, konferencja naukowa Per mortem – wokół śmierci, referat: Pozorna (?) relatywizacja śmierci w chrześcijaństwie.
 • 15-17.09.2014, Rzeszów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, referat: Antropologia chrystologicznie wyznaczona. Pytanie o punkty graniczne antropologicznego projektu wyznaczone przez chrystologiczny dogmat.
 • 13.11.2014, Kraków, WSD, sympozjum Ecclesia semper reformanda?, referat: Synod diecezjalny (nie)skuteczne narzędzie reformy Kościoła?.
 • 14-15.11.2014, Katowice, X Dni duchowości WŚSD – Mistyka chrześcijańska, referat: Fenomen mistyki.
 • 15.04.2015, Katowice, Uniwersytet Śląski, Sympozjum interdyscyplinarne: Nieskończoność. Matematyka – Filozofia – Teologia, referat: Nieskończoność w teologii.
 • 23-24.04.2015, Katowice, Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza mistyki. W pięćsetlecie narodzin św. Teresy od Jezusa, referat: Teologia mistyczna – mainstream czy margines teologicznej refleksji?
 • 5-8.05.2015, Katowice, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Absolwentów Studiów Międzyobszarowych Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości, udział w dwugłosie Pomiędzy dyletantyzmem a profesjonalizmem.
 • 27-28.08.2015, Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, sympozjum XLV Wrocławskie Dni Duszpasterskie Nowe życie w Chrystusie, referat: Nowe życie w Chrystusie - naśladowanie czy upodobnienie?
 • 21-23.09.2015, Bydgoszcz, Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej, referat: Teologia sakramentu małżeństwa: pytania i deficyty w kontekście współczesności.
 • 28.10.2015, Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego sympozjum Sensus fidei w życiu Kościoła¸ referat: Realizacja Sensus fidelium w ramach synodu diecezjalnego (synodalności).
 • 11.04.2016, Katowice, Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, sympozjum Strategie cielesności w humanistyce, referat: Trzy (i pół) ciała Chrystusa. Rzecz o pośrednictwie.
 • 13-14.05.2016, Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Zjazd teologów, referat: Współczesnej teologii kłopot z systemowością.
 • 30.11.2016, Tarnów, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, konferencja naukowa „Ecclesia semper renovanda” – Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8), referat: Ucieleśnianie (mistycznego) Ciała. Uwagi o sensie synodalności i synodu diecezjalnego.
 • 23.01.2017, Katowice, Hospicjum „Cordis”, sympozjum: Per mortem II, referat: Teologiczne uwarunkowania egzystencjalnej postawy wobec śmierci.
 • 15-16.11.2017, Kraków, Instytut Teologii Fundamentalnej Ekumenii i Dialogi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, konferencja naukowa Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje w teologii współczesnej, referat: Rola świeckich w Kościele – kontekst historyczno-teologiczny (z Magdaleną Jóźwik).
 • 27-28.11.2017, Katowice, Akademia Muzyczna i Uniwersytet Śląski, konferencja naukowa Efekt Lutra, referat: Z czym katolicy musieli się zmierzyć przez / dzięki Lutrowi? Uwagi na marginesie uchwał Soboru Trydenckiego.
 • 19.04.2018, Katedra Prawa i Ekumenizmu WTL UŚ, VII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy, referat: Synod diecezjalny w teorii i praktyce katolickiej.
 • 23.04.2018, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, konferencja naukowa Poczucie jakości i sensu życia u współczesnej młodzieży, referat: Sensotwórcze znaczenie teologii.
 • 19-20.09.2019, Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Częstochowa, referat: Czy wiarę da się jeszcze opowiadać?
 • 22-23.11.2019, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki AM, Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przyszłość proroctwa”, referat: Czy teologia uniwersytecka może jeszcze pełnić funkcję prorocką?
 • 22-23.05.2024, Akademia Muzyczna w Katowicach, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ars Passionis, referat: Cierpienie niecierpiętliwego: sprzeczność, paradoks czy systemowa konieczność?

popularyzacja teologii i publicystyka teologiczna

 • Inne:
 • Materiały homiletyczne, w: Sanktuaria Maryjne w Archidiecezji Katowickiej w 75-lecie jej powstania, Katowice 2000, s. 98-106.
 • Homilia wygłoszona podczas Mszy Krzyżma Świętego, w: Wiadomości Archidiecezjalne 79,4-5 (2011), s. 146-147.
 • Konferencje w: Z Chrystusem Przez Życie. Program duchowy XIX ŁPPM, Łowicz 2014.
 • Przekłady, tłumaczenia:
 • Natale BENAZZI, Gian Franco FREGUGLIA, Inkwizytor. Przesłuchania, wspomnienia, procesy, przekład wraz z K. JANICKĄ, Katowice 2005, stron 320.
 • artykuły
 • O reformowalności Kościoła albo o pożytku z czytania starych książek, w: W drodze 290(1997,10), 18-24.
 • Tajemnica powrotu Chrystusa, w: Gość Niedzielny 15(2002), s. 11.
 • Trójca Święta -między zrozumieniem a tajemnicą, w: Gość Niedzielny 21(2002), s. 7.
 • Jedyna nadzieja... w Bożym sądzie, w: Gość Niedzielny 45(2002), s. 11.
 • Św. Jan od Krzyża, w: Gość Niedzielny 49(2002), s. 11.
 • Zmartwychwstanie: odpowiedź Ojca na miłość Syna, w: Gość Niedzielny 16(2003), s. 7.
 • Jest nadzieja, w: Gość Niedzielny 23(2003), s. 21.
 • Trójca Święta – kto skomplikował Boga?, w: Gość Niedzielny 24(2003), s. 7.
 • Znak nadziei dla świata, w: Gość Niedzielny 32(2003), s. 7.
 • Miłosierdzie: miłość, która bierze się do roboty, w: Gość Niedzielny 40(2003), s. 11.
 • Wszyscy wiemy, co to jest Kościół, w: Gość Niedzielny 43(2003),11.
 • Jezus-Sługa, czyli rzecz o królowaniu, w: Gość Niedzielny 47(2003), s. 7.
 • Bóg i pieluchy, czyli krótki traktat o tym, kim jesteśmy, w: Gość Niedzielny 51(2003), s. 7.
 • Chrzest Jezusa, czyli krótka historia trzech przełomów, w: Gość Niedzielny 2(2004), s. 7.
 • Myśleć o Bogu, wpatrując się w człowieka -Karl Rahner, w: Gość Niedzielny 11(2004), s. 46.
 • Pasie, troszczy się i chroni, w: Gość Niedzielny 18(2004), s. 9.
 • Wniebowstąpienie -po Zmartwychwstaniu nic już nie jest takie samo..., w: Gość Niedzielny 21(2004), s. 7.
 • Kościele szwajcarski, tobie mówię: Wstań, w: Gość Niedzielny 22(2004), 12.
 • Jak to jest z tym przeistoczeniem, w: Gość Niedzielny 23(2004), s. 14-15.
 • Program niezwykłego życia, w: Gość Niedzielny 25(2004), s. 7.
 • O tym, co Przemienienie może objawić, w: Gość Niedzielny 31(2004), s. 7.
 • Chrystologia kultury, w: Gość Niedzielny 47(2004), s. 34.
 • Słudzy doświadczenia wiary, w: Nasza Myśl 2,10 (2005), s. 18-19.
 • Bunt i wiara, w: Tygodnik Powszechny 6[2952](2006), s. 9.
 • Grzech, osad z kamienia, w: List 11(2006),
 • Świecki Kościół, w: Nasza Myśl 16 (2007), s. 10-11.
 • Odejścia, wierność i oślica Balaama, w: Więź 6[584](2007), s. 32-39.
 • Wolność wierności (Spory – polemiki: „Czy umiera nam Bóg?”), w: Tygodnik Powszechny (12.08.2007).
 • Kochał, gniewał się i niecierpliwił, w: List 9(2007), s. 33-35.
 • Uwolnieni od wyścigu szczurów, w: List 10(2007), s. 23-25.
 • Był rozczochrany czy promieniował boskością?, w: List 11(2007), s. 28-31.
 • Ku Możliwemu, w: Tygodnik Powszechny 6[3057](2008), s. 4-6.
 • Pytania i odpowiedzi, w: Wieczernik 156 (2008), s. 16-20.
 • Zanikająca dyskusja, w: Tygodnik Powszechny 20 (2008), s. 16-17.
 • Co się z nami dzieje po śmierci?, w: List 10 (2008), s. 40-43.
 • To nie spadło z nieba, czyli wiara między herezjami, w: List 11 (2008), s. 23-27.
 • Między urzędem a charyzmatem, Wieczernik 167 (2009), s. 15-18.
 • Modlitwa, z której wypływają inne, w: List 11 (2009), s. 44-47.
 • Życie wieczne wdziera się w świat, w: List 4 (2010), s. 44-47.
 • Dlaczego wierzymy, że Syn jest współistotny Ojcu?, w: List 6 (2010), s. 22-27.
 • Plemienna wiara, w: Tygodnik Powszechny 40 (2010), s. 17-18.
 • Czas naszej walki, w: List 10 (2010), s. 46-49.
 • Rzeczy pierwszorzędne, w: Tygodnik Powszechny 4 (2011), s. 20-21 [=Perspektiva lákavá, leč těžko realizovatelná, w: Katolický Týdeník (Perspectivy 5, 22-28.02.2011), s. 1].
 • Jak opisać nieopisywalne? Teologia jako proteza, w: Więź 2-3 [628-629] (2011), s. 64-68.
 • Polemicznie o Jezusie, w: Tygodnik Powszechny 11 (2011), s. 15-16.
 • Powrót do źródeł, czyli dzieje wiary, w: List 12 (2012), s. 34-37.
 • Widać tylko człowieka, czyli kto siedzi w konfesjonale, w: List 3 (2013), s. 44-47.
 • Co z tą sprawiedliwością?, w: Głos Karmelu 3 (2013), s. 4-6.
 • Wierzę w Ducha Świętego w: Przewodnik Katolicki 38 (22.09.2013), s. 42-45.
 • Królestwo, które już się przybliżyło, w: Znak 12 [715] (2014), s. 91-93.
 • Najskuteczniejszy sprzeciw wobec zła, Laboratorium Więzi (on-line: http://laboratorium.wiez.pl/2016/05/11/urazy-chetnie-darowac-najskuteczniejszy-sprzeciw-wobec-zla/), publikacja 11.05.2016.
 • felietony
 • Krótka historia pewnego rozczarowania (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 1[473] (2013), s. 16-17.
 • Mickiewicz versus Orzeszkowa (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 2[474] (2013), s. 48n.
 • I have a dream (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 3[475] (2013), s. 118n.
 • Nie tylko papież (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 4[476] (2013), s. 30n.
 • Teologia wyzwolenia (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 5[477] (2013), s. 110n.
 • Mała zachęta do bycia borokiem (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 6[478] (2013), s. 52n.
 • Celebrowanie sztygara (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 7[479] (2013), s. 26n.
 • Manifestować czy głosić? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 8[480] (2013), s. 66n.
 • Egzorcystów dmuchanie na zimne (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 9[481] (2013), s. 94n.
 • W objęciach „teologii narodu”? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 10[482] (2013), s. 58n.
 • Eklezjologia, głupcze! (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 11[483] (2013), s. 114n.
 • Theological fiction (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 12[484] (2013), s. 54n.
 • Łaska buduje na relacji? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 1[485] (2014), s. 128n.
 • Zombi (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 2[486] (2014), s. 122n.
 • O (braku) związku gołębia z kontemplacją (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 3[487] (2014), s. 56n.
 • Postny kłopot z hiperbolą (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 4[488] (2014), s. 72n.
 • W gościnie u (eks)inkwizytorów (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 5[489] (2014), s. 104n.
 • Do umiłowanych świętych (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 6[490] (2014), s. 120n.
 • Sporty ekstremalne (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 7[491] (2014), s. 104n.
 • Przy biglowaniu koszul (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 8[492] (2014), s. 106n.
 • Kilka słów o stanach skupienia (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 9[493] (2014), s. 16n.
 • Oni (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 10[494] (2014), s. 102n.
 • Rzecz o środkach (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 11[495] (2014), s. 88n.
 • A co zrobimy ze zewangelizowanymi? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 12[496] (2014), s. 88n.
 • Fale i powiewy (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 1[497] (2015), s. 88n.
 • Przed szkodą? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 2[498] (2015), s.
 • Po ptokach (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 3[499] (2015), s. 84n.
 • Kościółkowacenie (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 4[500] (2015), s. 112n.
 • Analogia wiary (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 5[501] (2015), s. 44n.
 • Niedobory (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 6[502] (2015), s. 60n.
 • Drzewo (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 7[503] (2015), s. 108n.
 • Żeńskokatolicki? (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 8[504] (2015), s. 16n.
 • Uzasadnienia (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 9[505] (2015), s. 96n.
 • Wiarygodny (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 10[506] (2015), s. 98n.
 • Władza i posługi (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 11[507] (2015), s. 23n.
 • Po leku (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 12[508] (2015), s. 126n.
 • Zabezpieczenia (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 1[509] (2016), s. 106n.
 • Zamykanie Tatr (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 2[510] (2016), s. 86n.
 • Łono (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 3[511] (2016), s. 46n.
 • Gratia supponit grajfka (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 4[512] (2016), s. 108n.
 • Towarzysze potrzebni od zaraz! (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 5[513] (2016), s. 106n.
 • Jak trwoga to na chwilkę do Boga (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 6[514] (2016), s. 122n.
 • Requiem dla ascezy (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 7[515] (2016), s. 38n.
 • Pisane z bobrami na głowie (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 8[516] (2016), s. 22n.
 • Uświetniacze (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 9[517] (2016), s. 40n.
 • Patrząc na lwy (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 10[518] (2016), s. 18n.
 • Ortograficzne rozterki Ślązaka (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 11[519] (2016), s. 98n.
 • Jestem sfrustrowanym teologiem (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 12[520] (2016), s. 86n.
 • Przemijanie górniczego Śląska (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 1[521] (2017), s. 84n.
 • Felieton zamienny (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 2[522] (2017), s. 94n.
 • Dlaczego nie cierpię za waszbretem (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 3[523] (2017), s. 28n.
 • Regres katechezy parafialnej (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 4[524] (2017), s. 94n.
 • Wynokwianie (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 5[525] (2017), s. 74n.
 • Basen (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 6[526] (2017), s. 78n.
 • Heretycy (cykl: Śląska prowincja), w: W drodze 7[527] (2017), s. 70n.
 • Eklezjologia urazowa, w: W drodze 8[528] (2017), s. 124n.
 • Po szkodzie?, w: W drodze 9[529] (2017), s. 58n.
 • Geltak a kwestia gender, w: W drodze 10[530] (2017), s. 104n.
 • O seminariach i pewnym pożytku z kamienia, w: W drodze 11[531] (2017), s. 56n.
 • Zapanować na Bogiem, w: W drodze 12[532] (2017), s. 82n.
 • Przykrywanie Lutra, w: W drodze 1[533] (2018), s. 104n.
 • Ćmok, w: W drodze 2[534] (2018), s.108n.
 • Bajlaga, w: W drodze 3[535] (2018), s. 112n.
 • Musi godać, w: W drodze 4[536] (2018), s. 130n.
 • Dronowa zgroza, w: W drodze 5[537] (2018), s. 132n.
 • Laudato si’ i EZT, w: W drodze 6[538] (2018), s. 110n.
 • Na grubie, w: W drodze 7[539] (2018), s. 116n.
 • Fusbalorze, w: W drodze 8[540] (2018), s. 20n.
 • Danè, w: W drodze 9[541] (2018), s., 80n.
 • Pierona!, w: W drodze 10[542] (2018), s. 60n.
 • My tu tyż som, w: W drodze 11[543] (2018), s. 80n.
 • Za bajtla, w: W drodze 12[544] (2018), s. 108n.
 • Trowa, w: W drodze 1[545] (2019), s. 52n.
 • Fronkanie, w: W drodze 2[546] (2019), s. 40n.
 • Bez chechranio, w: W drodze 3[547] (2019), s. 88n.
 • W suchatelnicy, w: W drodze 4[548] (2019), s. 72.
 • Za nieskoro, w: W drodze 5[549] (2019), s. 56n.
 • Trza rzykać, w: W drodze 6[550] (2019), s. .
 • Granice autonomii, w: W drodze 7[551] (2019), s. 80n.
 • Felieton bez śląskich wyrazów. Za to o celibacie, w: W drodze 8[552] (2019), s. 20n.
 • Król jest nagi, w: W drodze 9[553] (2019), s. 44n.
 • Farski pies lecom, w: W drodze 10[554] (2019), s. 20n.
 • Farorzu, co to bydzie?, w: W drodze 11[555] (2019), s. 122n.
 • Wachtyrze, w: W drodze 12[556] (2019), s. 62n.
 • Pyrlik i żelozko, w: W drodze 1[557] (2020), s. 82n.
 • Na wiyrchu, w: W drodze 2[558] (2020), s. 20n.
 • Ponbóczek nie robi na akord, w: W drodze 3[559] (2020), s. 48n.
 • Fuzekle a sprawa zmartwychwstania, w: W drodze 4[560] (2020), s. 110n.
 • Ćwiczenia z sakramentologii kreatywnej, w: W drodze 5[561] (2020), s. 130n.
 • Arras i żymlok w kontekście stadnym, w: W drodze 6[562] (2020), s. 20n.
 • , w: W drodze 7[563] (2020), s.
 • Krauza w kontekście parafialnym, w: W drodze 8[564] (2020), s. 30n.
 • Fyrlok, w: W drodze 9[565] (2020), s. 42n.
 • Żadło, w: W drodze 10[566] (2020), s. 18n.
 • Tak to Ponbóczek wymyślył…, w: W drodze 11[567] (2020), s. 20n.
 • Ordnung!, w: W drodze 12[568] (2020), s. 24n.
 • Dejcie pozór, w: W drodze 1[569] (2021), s. 18n.
 • Bonclok, w: W drodze 2[570] (2021), s. 20n.
 • Beboki, w: W drodze 3[571] (2021), s. 18n.
 • Setka, w: W drodze 4[572] (2021), s. 112n.
 • Wstyd i metoda, w: W drodze 5[573] (2021), s. 90n.
 • Maras abo ciaplyta?, w: W drodze 6[574] (2021), s. 64n.
 • Chnet (Uwaga! Felieton klerykalny), w: W drodze 7[575] (2021), s. 112n.
 • Lepiej deficere niż excedere, w: W drodze 8[576] (2021), s. 92n.
 • Wodzionka, czyli ćwiczenia z myślenia alegorycznego, w: W drodze 9[577] (2021), s. 20n.
 • Łaska wele klopsztangi, w: W drodze 10[578] (2021), s. 100n.
 • Kiejś, w: W drodze 11[579] (2021), s. 110n.
 • Kibel sztromu i cadréga, 12[580] (2021), s. 76n.
 • Potka i potek, w: W drodze 1[581] (2022), s. 106n.
 • Wyłonaczyni z Kościoła, w: W drodze 2[582] (2022), s.42n.
 • Bysztek, w: W drodze 3[583] (2022), s. 118n.
 • Przichlast, w: W drodze 4[584] (2022), s. 36n.
 • Żadło a niy kuklok, w: W drodze 5[585] (2022), s. 52n.
 • Metan i Cano, w: W drodze 6[586] (2022), s. 92n.
 • Antryj, w: W drodze 7[587] (2022), s. 86.
 • Szlajfka i pozłotko, w: W drodze 8[588] (2022), s. 42n.
 • Krasikoń, w: W drodze 9[589] (2022), s. 108n.
 • , w: W drodze 10[590] (2022), s.
 • Piznyć, w: W drodze 11[591] (2022), s. 18n.
 • , w: W drodze 12[592] (2022), s.
 • Berga, w: W drodze 1[593] (2023), s. 88n.
 • Dzisiaj niemiecki, w: W drodze 2[594] (2023), s. 60n.
 • Dignus vel idoneus, w: W drodze 3[595] (2023), s. 22n.
 • , w: W drodze 4[596] (2023), s.
 • , w: W drodze 5[597] (2023), s.
 • Szmatyrlok, yno trocha na odwyrtka, w: W drodze 6[598] (2023), s. 84.
 • Kopruchy, w: W drodze 7[599] (2023), s. 86n.
 • Bestoż, w: W drodze 8[600] (2023), s. 90n.
 • Roztomaicie może być, w: W drodze 9[601] (2023), s. 24n.
 • Skorpion w wannie, w: W drodze 10[602] (2023), s. 112n.
 • Ciga & dubia, w: W drodze 11[603] (2023), s. 20n.
 • Gupieloki, w: W drodze 12[604] (2023), s.
 • Gelynder, w: W drodze 1[605] (2024), s.
 • Oberiba, w: W drodze 2[606] (2024), s. 22n.
 • Usznupani przi sznupaniu, w: W drodze 3[607] (2024), s. 76n.
 • Klipy, w: W drodze 4[608] (2024), s. 86n.
 • Łostuda, w: W drodze 5[609] (2024), s. 130n.
 • Godka na legalu, w: W drodze 6[610] (2024), s. 38n.
 • rozmowy i wywiady
 • Nie przegapić czasu łaski, w: Oaza 85 (3/2007), s. 18-21.
 • Granice celibatu, w: Nasza Myśl 18 (2007), 1 s. 8-19.
 • Kościół na wygodniej kanapie, w: Gazeta Wyborcza (Gazeta Świąteczna 11-12.08.2007).
 • Gdy teolog odchodzi z Kościoła, w: Wiadomości KAI 17.02.2008, s. 24-25.
 • Teologia to sport ekstremalny, w: W drodze 11[423] (2008), s. 4-14.
 • Pozwalam Bogu być Bogiem, w: Gość Niedzielny 27.09.2009, s. 34.
 • Za darmo!, w: Gość Niedzielny 15.11.2009, s. 23.
 • Mistyk jest w nas, w: Gość Niedzielny 27.02.2011, s. 22-23.
 • Prorocy i sekciarze, w: Tygodnik Powszechny 35, 28.08.2011, s. 22-23.
 • Szachy ze Złym, w: Tygodnik Powszechny 41, 9.10.2011, s. 15-17 (wersja poszerzona: Wciąż kochany, w: Szachy ze Złym. O diable rozmawia Tomasz Ponikło, Warszawa 2012, s. 9-24).
 • O niebo lepiej, w: Gość Niedzielny 20.10.2011, s. 18-21 [= w: M. JAKIMOWICZ, Ciemno czyli jasno. Jaki mowicz, takie rozmowy, Katowice 2013, s. 240-253].
 • Kto w Kościele jest kapłanem, w: List 12 (2011), s. 19-25.
 • Jezus nie musiał umrzeć na krzyżu, w: Tygodnik Powszechny 16 [3380], 20.04.2014, s. 8-12.
 • Bóg nie walczy ze złem, w: S. Rusin, Kogo boi się diabeł. Rozmowy o egzorcyzmach, Kraków 2014, s. 9-43.
 • Możesz życie swe odmienić. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Artur Madaliński, w: Znak 7-8[710-711] (2014), s. 69-74.
 • Ciało z ciała, w: Tygodnik Powszechny 51-52 (2014), s. 13-16.
 • Przywracanie świętego do życia. Z Jarosławem Makowskim i ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Artur Madaliński, w: Znak 4[719] (2015), s. 68-77.
 • Czy biologia pozbawiła nas wolnej woli? Rozmawiają ks. Grzegorz Strzelczyk i Jerzy Vetulani, w: Znak 725 [10]2015, s. 80-86.
 • Nie zaskoczyliśmy Boga, w: Tygodnik Powszechny 26.04.2015.
 • Wiecznego odpoczynku nie będzie, w: Gość Niedzielny (Gość Katowicki) 1.11.2015, s. IV-V.
 • Czy Jezus miał długie włosy? Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Roman Bielecki OP, w: W drodze 12[508] (2015), s. 32-43.
 • Zagadywanie śmierci. Rozmawiają ks. Grzegorz Strzelczyk i Jerzy Vetulani, w: Znak 727 [12]2015, s. 82-87.
 • Gdzie szukać miłości? Rozmawiają ks. Grzegorz Strzelczyk i Jerzy Vetulani, w: Znak 729 [02]2016, s. 78-84.
 • Ojcze, ten borok znowu przychodzi. Z dogmatykiem ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Anna Sosnowska, w: W drodze 3[511] (2016), s. 70-81.
 • Przez dotyk, w: Tygodnik Powszechny 20.03.2016.
 • Módl się i pracuj. Rozmawiają ks. Grzegorz Strzelczyk i Jerzy Vetulani, w: Znak 731 [04]2016, s. 78-83.
 • O szczęściu, rozkoszy i dobrym życiu. Rozmawiają ks. Grzegorz Strzelczyk i Jerzy Vetulani, w: Znak 733 [06]2016, s. 72-77.
 • Wielki dzień powszechnego wstydu. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Roman Bielecki OP, w: W drodze 1[521] (2017), s. 20-33.
 • Duszpasterstwo w płynnym świecie. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Zbigniew Nosowski, w: Więź 2[668] (2017), s. 124-134.
 • Nigdy nie było tak dobrze. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Roman Bielecki OP, w: W drodze 4[524] (2017), s. 36-49.
 • Świnie i gazele. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Roman Bielecki OP, w: W drodze 4[524] (2017), s. 34-45.
 • Jezus woli ryzyko [z Arturem Sporniakiem], w: Tygodnik Powszechny, 12.11.207, s. 30-33.
 • Jestem, bo Ty jesteś. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Roman Bielecki OP, w: W drodze 3[535] (2018), s. 37-45.
 • I po co było to wszystko [z Maciejem Müllerem], w: Tygodnik Powszechny, 1.04.2018, s. 14-19.
 • Kościół musi reagować na zagrożenia wiary [z Dawidem Gospodarkiem] dla KAI: https://ekai.pl/kosciol-musi-reagowac-na-zagrozenia-wiary [9.05.2018].
 • O schizmę nie trudno [z Dawidem Gospodarkiem] dla KAI: https://ekai.pl/o-schizme-nie-trudno-ks-strzelczyk-o-ruchach-charyzmatycznych [16.05.2018].
 • Kopia bezpieczeństwa [z Maciejem Müllerem], w: Tygodnik Powszechny, 19.08.2018, s. 38-42.
 • Na początku jest informacja. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Bartłomiej Sury, w: Życie Duchowe 96 (2018), s. 7-39.
 • Odrzucić pancerz, zobaczyć świat [z Piotrem Sikorą], w: Tygodnik Powszechny, 14.10.2018, s. 48-51.
 • Obżarliśmy się i nie chce nam się ruszać [z Michałem Lewandowskim] dla deon.pl https://www.deon.pl/magazyn/pazdziernik-2018/art,2,ks-grzegorz-strzelczyk-obzarlismy-sie-i-nie-chce-nam-sie-ruszac-rozmowa.html [30.10.2018].
 • W gościnie u zmarłych [z Maciejem Müllerem], w: Tygodnik Powszechny, 4.11.2018, s. 12-16.
 • Bóg zbawia osoby. Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Tomasz Maćkowiak, w: W drodze 3[535] (2018), s. 94-103.
 • Biskup z wyboru? [rozmawia Marcin Walczak], w. Pastores 83 [2019,2], s. 91-105.
 • Wkurzam się razem z wami. Ks. Grzegorz Strzelczyk w rozmowie z redakcją miesięcznika „ZNAK”, w: Znak 772 [09] 2019, s. 54-60.
 • zapisy dyskusji publicznych
 • Granice ortodoksji, granice otwartości. Dyskutują: Paweł Milcarek, Piotr Sikora i ks. Grzegorz Strzelczyk oraz Sebastian Duda, w: Więź 2 [652] (2013), s. 81-93.
 • Czy religia ma przyszłość. Dyskusja z udziałem Agaty Bieli-Robson, Bartłomieja Dobraczyńskiego, Jacka Dukaja, ks. Grzegorza Strzelczyka. Prowadzenie: Dominika Kozłowska, w Znak 6[745] 2017, s. 60-67.