filmy rozproszone z moim udziałem
będę wdzięczny za sygnały, jeśli czegoś brakuje...synteza nauczania o Kościele: