Jestem prezbiterem archidiecezji katowickiej, teologiem (adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - teologia systematyczna - zwłaszcza chrystologia, eklezjologia, problemy metodologiczne teologii współczesnej i historia teologii). W archidiecezji katowickiej odpowiadam za formację prezbiterów.

Niniejsza strona służy do udostępniania efektów mojej - przede wszystkim teologicznej - pracy (ale też pozapracowej fotografii). Uwaga: część materiałów dotyczy tematów i projektów, nad którymi już nie pracuję - proszę brać na to poprawkę.
Uwaga, może dość istotna: nie zajmuję się internetowym poradnictwem (osobistym, teologicznym itd.) czy kierownictwem duchowym... Z zasady zatem nie odpowiadam nieznanym "z realu" osobom na maile, posty, SMSy w tego typu kwestiach. Sugeruję zwrócenie się w realu do miejscowych duszpasterzy/teologów.

Oficjalny biogram (do użytku w mediach):
Ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, teolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991.
W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (2004).
W latach 2004-2012 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 2008-2012 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału.
W latach 2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”.
W latach 2012-2016 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
W latach 2015-2019 moderator Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej.
W latach 2016-2023 dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.
Od lutego 2017 ponownie adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (urlopowany 2020-23).
W latach 2020-2023 członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
W latach 2019-2023 proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach.
Od września 2023 odpowiedzialny za formację stałą prezbiterów archidiecezji katowickiej.
Od marca 2024 członek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej, eklezjologia, historia teologii (metody teologicznej), problemy metodologiczne teologii współczesnej (kwestia związku teologii z doświadczeniem).
Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Felietonista miesięcznika "W drodze" (od 2013).